CERTIFIKÁTY

Dôveryhodnosť spoločnosti je založená na kvalite poskytovaných služieb a ponúkaných produkoch. To je pre nás prioritou vo všetkých fázach jednotlivých činností – od prijatia zákazky, až po odovzdanie hotového diela zákazníkovi. Získané certifikáty sú pre našu spoločnosť základom ďalšieho rozvoja jednotlivých systémov a zároveň záväzkom ako pre zamestnancov, tak aj pre všetkých dalších účastníkov na stavbách.