SLUŽBY

Stavebna cinnost
 • komplexné služby v oblasti stavebníctva
 • vypracovanie cennovej ponuky na mieru
 • kvalita a profesionálnosť prevedených prác
 • realizácia výstavby z vlastných zdrojov
 • zmluva o dielo a zmluvne vyšpecifikované podmienky
 • pohodlná komunikácia s jedným dodávateľom
 • kvalifikovaní zamestnanci
 • certifikované materiály
 • odborné poradenstvo
 • plnohodnotná záruka za zhotovené dielo
 • individuálny a trpezlivý prístup ku každému klientovi