PROFIL

Stavebna cinnost

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti jai group s.r.o. je stavebná činnosť zameraná na výstavbu a rekonštrukciu hál a budov.

Realizujeme výstavbu rodinných domov. Stavby zhotovujeme na kľúč, ako aj formou subdodávok. Investorovi zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na celú stavbu, ale aj na jej časti.

V spolupráci s našimi partnermi pre lepšiu koordináciu a rýchlejšiu postupnosť prác vieme zrealizovať aj kompletnú elektroinštaláciu, kúrenie a vzduchotechniku.